Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Ayşegül Deniz

Arş. Gör. Dr. Ayça Ülker

Arş. Gör. Şifa Kevser Çakmak   (ÖYP Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv.)

Arş. Gör. Hazal Begüm Ünal Çubukçuoğlu  (ÖYP Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)

Arş. Gör. Esra Tuğba Çoban Söylemez  (ÖYP Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.)

Arş. Gör. Duygu Şahan Ulubay  (ÖYP Atatürk Üniversitesi)

Arş. Gör. Esma Eroğlu  (ÖYP Adıyaman Üniv.)

Arş. Gör. Sevil Meran  (35. Mad. Manisa Celal Bayar Üniv.)

Arş. Gör. Betül Dilşad Ertekin (35. Mad. Bolu Abant İzzet Baysal Üniv.)

Arş. Gör. Şeyma Atıcı (35. Mad. Erzincan Binali Yıldırım Üniv.)

Büşra Tilkici (YÖK 100-2000 Bursiyeri) (busra.tilkici@gmail.com)

Hayriye Yıldız (YÖK 100-2000 Bursiyeri) (hayriye.yldiz@gmail.com)

Neslihan Nur Çelik (YÖK 100-2000 Bursiyeri)

Hazel Sıla Menteş (YÖK 100-2000 Bursiyeri) (silamentees@gmail.com)