Araştırmalar (Kitap & Kitap Bölümleri)
Çoban, E. A. (2017). Kariyer gelişiminde yapısalcı ve öyküsel yaklaşımlar. F. Bacanlı ve K. Öztemel (Çev.Ed.). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması (11. Bölüm, 305-337). Pegem A Akademi: Ankara.
Güler Yıldız, T. ve Korkmaz, A. (2017). Erken Çocukluk Eğitiminde Sürdürülebilir Gelişme İçin Eğitim. (Ed E. Gökçe Türk). Çocuk ve Çevresi. s. 219-254. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Güler Yıldız, T. (2017). “Çevre Eğitimi” Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, (Ed. B. Akman, G. Balat ve T. Güler Yıldız) Genişletilmiş 5. Baskı, s. 267-289, Ankara: Anı Yayıncılık.
Kahriman, D. ve Güler Yıldız, T. (2017). “Okul Öncesi Dönemde Sürdürülebilir Gelişme için Eğitim” Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, (Ed. B. Akman, G. Balat ve T. Güler Yıldız) Genişletilmiş 5. Baskı, s. 245-265, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Çoban, A. (2016). Tıbbi Kaynaklı Ölüm (Yetişkin). Z. Deniz Yöndem (Ed.) Kriz Danışması ve Travmatik Olaylarda Tedavi Planlayıcı (11. Bölüm, 99-107). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
Çoban, A. (2016). Tıbbi Kaynaklı Ölüm (Çocuk). Z. Deniz Yöndem (Ed.) Kriz Danışması ve Travmatik Olaylarda Tedavi Planlayıcı (12. Bölüm, 108-117). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
Çoban, A. (2016). Düşük/Ölü Doğum/Kürtaj. Z. Deniz Yöndem (Ed.) Kriz Danışması ve Travmatik Olaylarda Tedavi Planlayıcı (13. Bölüm, 118-126). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
Çoban, A. (2016). Fobiler. Z. Deniz Yöndem (Ed.) Kriz Danışması ve Travmatik Olaylarda Tedavi Planlayıcı (14. Bölüm, 127-134). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
Çoban, A. (2016). Travma Sonrası Stres Bozukluğu. Z. Deniz Yöndem (Ed.) Kriz Danışması ve Travmatik Olaylarda Tedavi Planlayıcı (15. Bölüm, 135-144). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
Gönen, M. (2016). Çocuk edebiyatı ve gelişimsel uygunluk II-okul öncesi dönem. Çocuk Edebiyatı ve Medya. (Ed. S. Erdoğan ve M. Ören). S.46-70, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 978-975-06-18888.
Haktanır, G., Güler, T., Öztürk, D. K. (2016). Education For Sustainable Development in Turkey, in Siraj-Blatchford, J., Park, E. and Mogharreban, C. (Eds.) International Research on Education for Sustainable Development in Early Childhood, International Perspectives on Early Childhood Education and Development 14. pp. 139-153. DOI 10.1007/978-3-319-42208-4_10 Switzerland: Springer Books.
Karakuş, H. ve Akman, B. (2016).  Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Kavram Kazanımlarının İncelenmesi. Eğitimde Yenilikler ve Nitelik Arayışı. (Ed. Özcan Demirel Serkan Dinçer). Pegem Yayıncılık, Yayın No: 3016735.
Yazıcı, D. N., Nazik Kumbasar, A. ve Akman, B. (2016).  Ailelerin Gözünden Okula  Öncesinden İlkokula Geçişte Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Eğitimde Yenilikler ve Nitelik Arayışı. (Ed. Özcan Demirel Serkan Dinçer). Pegem Yayıncılık, Yayın No: 3016577.
Uysal, H., Bayraktar, A. ve Akman, B. (2016). Kindergarten Students' Perceptions  Regarding Classroom Rules, Strategic Researches on Social Science  Multidiciplinary Approach. (Ed. Tüfekçi , Ö.K). ,  Lambert Academic Publishing, Yayın No: 3002438
Akman, B., Güçhan Özgül, S. (2015). Role of Play in Teaching Science in the Early Childhood Years. Research in Early Childhood Science Education. (Ed. Cabe Trundle, Kathy ve Saçkes Mesut). ,  Springer, Yayın No: 1887498
Çelik, G.M., Akyüz, B.M.A., Öztürk, D.K.,Tanrıbuyurdu, E.F., Ergül, A., Güler Yıldız, T. Haktanır, G. ve Haktanır, K. (2015). “MİNİK TEMA Eğitim Programı Kitabı ve Materyalleri’. 3. Baskı. İstanbul: TEMA Vakfı Yayınları.
Çoban, E.A. (2015). Çözüm Odaklı Danışmanın Varsayımlarının Uygulamaya Konulması ve Grup Etkinliklerinin Uyarlanması: Genel İlkeler (37-66). Editör: Zeynep Hamamcı ve Fulya Türk. Grubun Gücü: Okullarda Çözüm Odaklı Grupla Danışma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Çoban, E. A. (2015). Zekâ Testleri (63-78). Editör: Cengiz Şahin. Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara: Pegem Akademi.
Gönen, M. (Ed.).  (2015). Çocuk Edebiyatı. 2. Basım. Ankara: Eğiten Kitap.
Gönen, M. (2015). Cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet döneminde okul öncesi çocuk edebiyatı. Çocuk Edebiyatı. 2. Basım (Editör: Mübeccel Gönen). Ankara: Eğiten Kitap.
Gönen, M. ve Veziroğlu, M. (2015). Çocuk edebiyatının genel hedefleri. Çocuk Edebiyatı. 2. Basım (Editör: Mübeccel Gönen). Ankara: Eğiten Kitap.
Gönen, M., Burçak, F., Uysal H., Bediz, E. (2015). 0-3 yaş dönemi kitaplar. Çocuk Edebiyatı. 2. Basım (Editör: Mübeccel Gönen). Ankara: Eğiten Kitap.
Akman, B. (Ed.).(2010). Okul öncesi matematik eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Akman, B. (Ed.).(2010). Okul öncesinde sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Akman, B. (2010). . B. Akman, T. Güler ve G. U. Balat (Eds.), Okul öncesi dönemde fen eğitimi (s.151-162). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Akman, B., Güler, T., ve Balat, G. U., (Eds.).(2010). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Çakır, H. ve Yılmaz, A. (2009). Bilgisayar destekli eğitim ile ilgli temel kavramlar. B. Akkoyunlu (Ed.), Öğretmen ve Öğretmen adayları için bilgisayara giriş (s.155-190). Ankara: Kriter Yayınevi.
Durmuşoğlu, C. (2009). Bilgisayar ve İnternetin çocuklar üzerindeki etkileri. B. Akkoyunlu (Ed.), Öğretmen ve Öğretmen adayları için bilgisayara giriş (s.237-258). Ankara: Kriter Yayınevi.
Erkan, S. (2010). Aile eğitimi ve aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar. F. Temel (Ed.), Aile eğitimi ve erken çocukluk döneminde aile katılım çalışmaları (s.). Ankara: Anı Yayınevi
Gülay, H. ve Akman, B. (2009). Okul öncesi dönemde sosyal beceriler. Ankara: Pegem Akademi.
Güler, T. (2010). Ailenin tanımı, tarihsel gelişimi ve aile çeşitleri. T. Güler (Ed.), Anne baba eğitimi (s.1-14). Ankara Pegem Akademi Yayınevi.
Güler, T. (Ed.), (2010). Anne baba eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Güler, T. ve Yıldız, B. (2009). Eğitsel yazılımların değerlendirilmesi ve seçimi. B. Akkoyunlu (Ed.), Öğretmen ve Öğretmen adayları için bilgisayara giriş (s.191-208). Ankara: Kriter Yayınevi.
Tuğrul, B. (2010). Oyun temelli öğrenme. R. Zembat (Ed.), Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri (s.187-216). Ankara: Anı Yayınevi.