Projeler
Akman, B., Güney-Karaman, N., Esen-Çoban, A., Yılmaz, A., Gürkan, T., Saçkes, M., Doğan, N., Doğan, T.,  Yazıcı, D. N. , Ülker-Erdem, A., Aydos, H., Uysal, H., Kardeş, S., Hazar, R. G., Yavuz Avcı, D., Demirtaş-Zorbaz, S. ve Arıcı, F., Okul Öncesi Eğitim  İlkokul ve Ortaokulda Uyum Programlarının Geliştirilmesi, UNICEF, Mayıs, 2015 - Ağustos, 2017.
Akman, B., Yılmaz, A.,  Uysal, H. ve Yazıcı, D. N. 36-66 Aylık Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi ve Potansiyellerinin En üst Seviyeye Çıkarılması Amacıyla Öğrenme Merkezleri ve Dış Mekanlarda Eğitimsel Ortamların Oluşturulması. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi-Proje No:8144). (2015). Bütçe: 269704,34 TL.
Akman, B. Unicef Teknik Destekli MEB. TR 0801.06. Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi: 0-36 Ay Okul Öncesi Eğitim Programı (Ocak 2012-Ağustos 2013), Proje Koordinatörü.
Unicef Teknik Destekli MEB. TR 0801.06. Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi: 36-72 Ay Okul Öncesi Eğitim Programı (Ocak 2012-Ağustos 2013), Alan Uzmanı & Akademik Danışman.
Buldu, M.,  Yılmaz, A. ve Şahin, F.  Okulöncesi Öğrenme Ortamlarında Öğrenme ve Öğretmeyi Anlama, Destekleme ve Geliştirmede Pedagojik Dokümantasyonun Etkinliği. (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu – Proje No: SOBAG 113K560). Bütçe: 193.000 TL.
Gönen, M.,  Veziroğlu-Çelik, M., Can-Gül, Ş., Yılmaz, D., Korkmaz, H. İ.,  Talim, B., Deniz, A.,  Özen, Z. Z., Şahin, V.,  Yılmaz, A., Doğan, B.,  Korkmaz, A., Koşan, Y., Dereli, F., Özbay, İ., Özkan, F., Şahin, M. A., Burçak, F., Bilgiç, P., Kaleli, S., İnce-Sezer, Ş., Yazıcı, D. N., Hazar, R. G.,  Turan, F. F. ve Ülker-Erdem, A.  Dezavantajlı Bölgelerde Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sağlık, Beslenme ve Sosyal Duygusal Gelişimlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, BAP, SDS-2015-5455.
Sönmez, D., Yılmaz, A., Batı, K. ve Özen, Z. Z. Fen Bilgisi Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitimine Yönelik Sensör ve Tablet Teknolojileri Altyapılarının Kurulması ve Etkilerinin Araştırılması. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi-Proje No:368. Bütçe: 107746,68 TL.
Sucuoğlu, N. B. Performans geribildiriminin okulöncesi öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi stratejileri ile özel gereksinimli çocuk çıktıları üzerindeki etkisi. (2014-2016). Yürütücü
Sucuoğlu, N. B. Okul öncesinde kaynaştırma eğitimine devam eden özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların gelişimlerinin boylamsal analizi. (2015-2018) SOBAG 1001. Yürütücü
Sucuoğlu, N. B. Okul Öncesinde kaynaştırma: Eğitici Eğitimi, Sabancı Hibe Projesi (2016-2017) Tohum Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Danışmanı Özel gereksinimli olan ve olmayan küçük çocukların gelişimsel işlevlerinin değerlendirilmesi. (2016- 2017). Yürütücü.
Sucuoğlu, N. B. Okul öncesi kaynaştırmanın çocukların gelişimine etkisi (2015-devam etmekte). SOBAG 1001. Proje No: 114K659. Yürütücü.
Tuğrul, B., Üstün, E. ve Boz, M. “4-7 Yaş arasındaki Çocuklara Yönelik Hareket Eğitimi Programının Geliştirilmesi” Hacattepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi, (2006) No: 06 A 704003.